Smart-x
Ve zpřístupněných prostorách FUTUREa je k vidění také interaktivní expozice na téma SMART technologií a jejich využití pro zvyšování kvality života. SMART problematika, jež byla součástí výzkumného projektu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) je prezentována tématy z oblasti walkability, zvýšení kvality života v centrálních částech měst, uhlíkovou stopou, chytrou navigací, smart energetikou a smart muzei. Jedním z výstupů projektu je také tato expozice nabízející díky moderním technologiím digitální obsah v grafické i audiovizuální podobě.
Projekt byl realizován od 1.9.2018 do 30.4.2023 a jeho cílem bylo ověření využití dostupných SMART technologií pro zvýšení kvality života ve městech, obcích i regionech. To, co dnes totiž brzdí masivnější rozšíření SMART řešení je absence vhodného konceptu nebo řešení. V návaznosti na to projekt na základě výzkumu navrhoval metody a postupy pro tvorbu a implementaci těchto společensko-technických inovací.
„SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452