Expozice
FUTUREUM není jen provokativní, je především racionální – využívá to, co dobře sloužilo již dříve. Čerpá inspiraci v původním konceptu nejstarších muzeí, které byly budovány spíše jako science centra a orientovány na současnost a budoucnost.
Proměnlivost je jedním ze znaků současnosti – i proto se snažíme využít inovativní koncept expozic. Naše dynamické expozice, jsou založeny na myšlence, že důležité je měnit obsahy, nikoliv mobiliář – ten má být účelný a použitelný opakovaně. Dynamickou expozicí lze dle našeho soudu dosáhnout nejen vyšší atraktivity pro návštěvníky, ale rovněž přispívat ke snižování uhlíkové stopy.

Podobně kriticky se díváme i na využití digitalizace v oblasti ochrany a prezentace kulturního dědictví. Jsme přesvědčení, že dosavadní konvenční přístup dramaticky zvyšuje energetickou náročnost a nepřináší dostatečnou dividendu. Aplikace této metody je dle našeho soudu v rozporu s principy udržitelnosti. Inspirací jsou tak pro nás spíše postupy využívané v průmyslu, zejména pak koncept Industry 5.0. Technologie tak pomáhají k ochraně památky i komunikaci s návštěvníky.

Oba objekty FUTUREA – tedy někdejší výklopník a mlýnice černého uhlí, jsou zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím kombinace expozic, prohlídkového okruhu, výstav, přednášek, workshopů a dalších akcí.

Představují minulost i budoucnost. Původní funkce objektů, tedy vykládka uhlí a jeho mletí jako dílčí součást technologického toku „uhlí – koks – železo“, se odehrávala se po 200 let ve zdejším industriálním areálu. Jedná se o ojedinělý, jinde v Evropě nedochovaný komplex těžké průmyslové výroby, vedoucí od těžby kamenného uhlí v dole Hlubina přes úpravnu a výrobnu koksu až po produkci surového železa ve vysokých pecích.

Prohlídkový okruh s expozicí CESTA UHLÍ přiblíží návštěvníkům původní využití a vývoj objektů. Návštěvnická trasa je dělena na cestu situovanou do podzemních prostor výklopníku a následně do převážně nadzemních prostor mlýnice. Takto jsou přiblíženy dvě základní funkce – tedy vykládka uhlí (podzemní prostory výklopny a spojovací chodby) a jeho mletí (mlýnice). Suterénní prohlídková trasa využívá kombinace autentických prostor s multimediální prezentací a je upravena pouze pro skupinové prohlídky s průvodcem. Další část okruhu lze shlédnout i bez průvodce. Je zaměřena na mletí a transport rozemletého uhlí a je situována do nadzemních prostor mlýnice. Prohlídka symbolicky vrcholí netradičním výhledem na areál Dolních oblasti Vítkovic, který přiblíží původní provázanost objektů výklopníku a mlýnice s dalšími objekty.
Pro návštěvníky se sníženou mobilitou je jako alternativa prohlídky členitého suterénu připravena prezentace v rozšířené realitě (AR).
Minulost je důležitým základem pro naši současnost a budoucnost. Právě proto kromě historie zpracování uhlí chceme prezentovat i nejnadějnější surovinu 21. století, kterou jsou dle našeho soudu dovednosti založené na znalostech.
Součástí objektu je i experimentální dynamická expozice FUTUREmuseum, která umožňuje komunikovat paletu témat, jež mohou být zásadní pro utváření naší budoucnosti. Návštěvníkům jsou prezentovány globální megatrendy, podobně jako další nástroje sledování vývoje. Expozice je vedle úvodní části rozdělena do tří základních úrovní – příroda, technologie a člověk. Právě zde jsou prezentovány nejen aktuální poznatky, ale rovněž kreativní proces v unikátní otevřené laboratoři, v níž působí kreativci z různých oblastí a oborů.
Tvorba je fenomén, který nás velmi oslovuje. Proto jsou prostory FUTUREA, zejména pak FUTUREmuseum využívány jako netradiční galerie snoubící racionální informace s uměleckými díly.
Vzhledem k bouřlivému vývoji v jednotlivých sledovaných oblastech je obsah exponátů postupně aktualizován. Doplňován je i tematickými výstavami a dalšími komunikačními formáty. Pravidelná odborná činnost je koordinována zapsaným ústavem SOBIC, který usiluje ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními partnery o zprostředkování nových trendů ovlivňujících člověka, přírodu i technologie.