Prohlídky

Připravili jsme pro vás prohlídkovou trasu Cesta uhlí v objektech FUTUREA, bývalého výklopníku a mlýnice. V areálu Dolní oblasti Vítkovic, národní kulturní a industriální památky, můžete kromě prohlídkové trasy Cesta uhlí navštívit i další výjimečné památky a atraktivity.

Návštěvnická trasa je dělena na cestu situovanou do podzemních prostor výklopny a následně do převážně nadzemních prostor mlýnice. Přibližuje tak dvě základní funkce objektů – vykládku uhlí (podzemní prostory výklopny a spojovací chodby) a jeho mletí (mlýnice). Návrh suterénní prohlídkové trasy je založen na zachování maximální autenticity prostor upravených pouze pro skupinové prohlídky s průvodcem. Další část okruhu, kterou lze shlédnout i bez průvodce, je zaměřena na mletí a transport rozemletého uhlí a je situována do nadzemních prostor mlýnice, kde zůstal zachován i jeden ze dvou mlýnů. Prohlídka je doplněna i výhledem na areál Dolních Vítkovic s cílem alespoň symbolicky prezentovat původní provázanost objektu mlýnice s dalšími objekty a současně dát návštěvníkům možnost objevit nová panoramata.

Prohlídky probíhají po domluvě s průvodcem, který má zkušenosti s reálným provozem objektu.

VOLNÉ TERMÍNY A REGISTRACE : https://bit.ly/CestaUhli