Prohlídky

Připravili jsme pro vás prohlídkovou trasu Cesta uhlí v objektech FUTUREA, bývalého výklopníku a mlýnice. V areálu Dolní oblasti Vítkovic, národní kulturní a industriální památky, můžete kromě prohlídkové trasy Cesta uhlí navštívit i další výjimečné památky a atraktivity.

Návštěvnická trasa je dělena na cestu situovanou do podzemních prostor výklopny a následně do převážně nadzemních prostor mlýnice. Přibližuje tak dvě základní funkce objektů – vykládku uhlí (podzemní prostory výklopny a spojovací chodby) a jeho mletí (mlýnice). Návrh suterénní prohlídkové trasy je založen na zachování maximální autenticity prostor upravených pouze pro skupinové prohlídky s průvodcem. Další část okruhu, kterou lze shlédnout i bez průvodce, je zaměřena na mletí a transport rozemletého uhlí a je situována do nadzemních prostor mlýnice, kde zůstal zachován i jeden ze dvou mlýnů. Prohlídka je doplněna i výhledem na areál Dolních Vítkovic s cílem alespoň symbolicky prezentovat původní provázanost objektu mlýnice s dalšími objekty a současně dát návštěvníkům možnost objevit nová panoramata.

Prohlídky probíhají po domluvě s průvodcem, který má zkušenosti s reálným provozem objektu.
Další prohlídková trasa, kterou jsme pro vás připravili, má název „Green Heritage“. Tato inovativní expozice přináší nový pohled na udržitelnou ochranu a obnovu kulturního dědictví, tedy trend, který přinesl projektu FUTUREa mezinárodní ocenění nominací do finále soutěže New European Bauhaus 2023 i čestné ocenění v národní soutěži Vizionáři 2023.

Návštěvníci zde objeví moderní technologie a inovativní postupy využívané při sanaci a ochraně kulturních památek. Průvodce návštěvníkům představí komplikovaný proces revitalizace a ochrany památky s důrazem na preventivní opatření, včetně integrovaných metod monitoringu a řízení, které zajišťují dlouhodobou udržitelnost památky.

Udržitelnost je úzce propojena s energetickou náročností památky a je zde proto kladen důraz nejen na úspornost energetického hospodářství, ale i využití obnovitelných zdrojů energie, jakými jsou solární energie a tepelná čerpadla. Aplikovaná opatření následně vedou k dosažení nižší ekologické stopy a ke skutečně udržitelné ochraně kulturního dědictví.

Klíčovým principem při revitalizaci kulturních památek je i metoda UPcyclingu, tedy nového využití již vyrobeného. V našem případě je tento příběh spojen nejen s vlastními objekty výklopníku a mlýnice, ale rovněž z řadou prvků mobiliáře a dalšími inovacemi, které umožňují udržitelnější nový život národní kulturní památky.

Celkově je prohlídkový okruh „Green Heritage“ nejenom unikátním zážitkema, ale i inspirací pro majitele památek a instituce, které hledají inovativní způsoby, jak zodpovědně chránit a revitalizovat kulturní dědictví s ohledem na udržitelnost a ochranu životního prostředí.

Prohlídky probíhají po domluvě s průvodcem.

VOLNÉ TERMÍNY A REGISTRACE