Kreativní tvůrci z kraje i ze světa pod jednou střechou

Kreativní tvůrci z kraje i ze světa pod jednou střechou

Srdečně vás zveme na největší event v historii Ostrava Expat Centre – Expats & Locals together. Dvouměsíční kreativní výstava, kdy 10 lokálních a 10 zahraničních umělců, tvůrců a podnikatelů představí své projekty. Výstava má za úkol prezentovat vztah k...

Kreativní tvůrci z kraje i ze světa pod jednou střechou

Srdečně vás zveme na největší event v historii Ostrava Expat Centre – Expats & Locals together. Dvouměsíční kreativní výstava, kdy 10 lokálních a 10 zahraničních umělců, tvůrců a podnikatelů představí své projekty. Výstava má za úkol prezentovat vztah k...

O expozici

Objekty FUTUREA budou zpřístupněny veřejnosti po dokončení revitalizace objektů výklopníku a mlýnice uhlí. Bude zde umístěna dynamická expozice FUTUREmuseum, která návštěvníkům virtuální formou zprostředkuje paletu témat, která mohou být zásadní pro utváření naší budoucnosti. Objekty budou rovněž součástí prohlídkového okruhu s expozicí CESTA UHLÍ. Ta návštěvníkům přiblíží původní využití obou objektů – vykládku uhlí a jeho mletí v návaznosti na technologický tok „uhlí-koks-železo“.

O výklopníku a mlýnici

Objekty výklopníku vagonů a mlýnice uhlí byly součástí někdejšího černouhelného dolu Hlubina, koksovny a vysokopecního provozu v průmyslovém areálu Dolní oblast Vítkovice. Celá historie obou objektů není známa, souvisí s poslední modernizací koksovny uskutečněné v průběhu 20. století. Od ukončení provozu v roce 1997 byly části původních objektů a zařízení odstraněny, chátraly a dochovaly se v torzálním a havarijním stavu. Nyní se po rekonstrukce dočkají nového využití.