Vizionáři 2023
19. 12. 2023

Více než stovka nominovaných inovativních českých firem a organizací se utkala ve třináctém ročníku soutěže Vizionáři. V rámci této soutěže jsou oceňováni konkrétní autoři inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb

Letos se do soutěže zapojila naše partnerská firma BeePartner a.s., která si ve spolupráci se společností RESTORE fx s.r.o. odnesla Čestné uznání odborné poroty projektu Vizionáři 2023 – za jejich technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast revitalizace kulturních památek.
Díky vzájemné spolupráci těchto dvou společností se podařilo zavést do praxe koncept udržitelné revitalizace kulturních památek GreenHeritage, který je nedílnou součástí konceptu FUTUREA. Gratulujeme!

GreenHeritage zahrnuje:
– kreativní designování revitalizace památek
– nové, udržitelné funkce pro kulturní památky
– designování a přípravu expozic, výstav a dalších forem komunikace
– operativní snížení provozní náročnosti památek
– komplexní analýzu stavu a návrh strategických opatření vedoucích ke zvýšení udržitelnosti památky (standard GreenHeritage)
– designování a řízení ochrany kulturního dědictví

Více informací o projektu Vizionáři naleznete zde: czechinno.cz